Kod och värde tabell för L-test

                            enligt HundI 1970.

OBS! Att kod och värdetabellerna för L-test enligt  Hundl och SBK MT 1986-01-01 och 2007 skiljer sig åt.

 

Anlag/koefficient

Värde

 

Bedömning

 

 

I. Dådkraft  k = 15

+3

Mycket stor

 

 

+2

Stor

 

 

+1

Måttlig

 

 

-1

Liten

 

 

-2

Obetydlig

 

 

-3

Mycket obetydlig

 

 

 

II. Skärpa k = 1

 

+3

Måttlig utan kvarstående aggressivitet

 

 

+2

Stor utan kvarstående aggressivitet

 

 

+1

Liten utan kvarstående aggressivitet

 

 

-1

LIten med kvarstående aggressivitet

 

 

-2

Måttlig med kvarstående aggressivitet

 

 

-3

Stor med med kvarstående aggressivitet

 

III. Försvarslust k = 1

+3

Måttlig behärskad

 

 

+2

Stor behärskad

 

 

+1

a)liten behärskad b)måttlig ngt obehärskad

 

 

-1

a)måttlig obehärskad

b)obetydlig c)mkt obet

 

 

 

-2

Stor obehärskad

 

 

-3

Mkt stor, obehärskad

 

 

IV. Kamplust k = 10

+3

Stor

 

 

+2

Måttlig

 

 

+1

Mkt stor

 

 

-1

Liten

 

 

-2

Obetydlig

 

 

-3

Mkt obetydlig

 

V. Nervkonstituion k = 15

+3

Mkt lugn och fast (ej apatisk)

 

 

+2

Lugn och fast

 

 

+1

Relativt lugn (nervösa tendenser)

 

 

-1

a)ngt nervös b)påverkas av skott

 

 

-2

a)nervös b)nervöst gnällig

 

 

-3

a)mkt nervös b)skotträdd c)nervöst skällig

 

VI. Temperament k = 15

+3

Livlig

 

 

+2

Måttligt livlig

 

 

+1

Mkt livlig

 

 

-1

a)mkt livlig, impulsiv b)ngt slö

 

 

-2

a)slö b)mkt impulsiv c)rastlös

 

 

-3

Apatisk

 

VII. Hårdhet k = 8

+3

Måttligt hård

 

 

+2

Hård

 

 

+1

Ngt vek

 

 

-1

Mkt hård

 

 

-2

Vek

 

 

-3

Mkt vek

 

VIII. Tillgänglighet k = 15

+3

Godmodig, tillgänglig, öppen

 

 

+2

a)Mkt godmodig, mkt tillgänglig öppen           b)Godmodig lite reserverad utan agg.

 

 

+1

a)Godmodig, ngt reserverad           b)Överdrivet inställsam

 

 

-1

a)Tillgänglig, lömska tendenser (agg)         b)Reserverad

 

 

-2

a)Aggressiv b)Mkt reserverad

 

 

-3

a)Utpräglat aggresiv b)Lömsk

 

IX. Delvärde - lämplighet för dressyr

+3

MKt lämplig (medelpoäng 3//2,5)

 

 

+2

Lämplig (medelpoäng 2,4//1,5)

 

 

+1

Godtagbar (medelpoäng 1,4//0)

 

 

-1

Mindre lämplig (medelpoäng -0,1//-1,5)

 

 

-2

Olämplig (medelpoäng -1,6//-2,5)

 

 

-3

Mkt olämplig (medelpoäng -2,6/7-3,0)

 

                                                         

                                                                  Tillbaka 

 

Copyright  Patrik och Ingela © 2008