Kravprofiler - testresultatens lämpning 

                              enligt Erkki Pulliainen i

 

             "Så gör hunden"

Karaktärstest - På senare tid har man mer och mer börjat intressera sig för hundens lynne och karaktärsegenskaper. Armén, polisen, gränsbevakningsväsendet och olika vaktbolag utför sedan länge lämplighetstester när de väljer ut hundar för specialuppdrag. En stark tradition på detta område finns bl.a. i Tyskland och Sverige. Den 11 dec 1976 godkände Finska kennelklubbens styrelse reglerna för karaktärstest, vilka trädde i kraft 1 juni 1977. Som förebild använder de regler som tillämpats av Arméns hundskola i Sverige vilka i sin tur skapats efter tysk modell, förtjänstfullt utarbetade av Hilmer "Jocke" Johansson.

För att man skulle hitta rätt man på till rätt uppgift inom det på värnplikt vilande svenska invasionsförsvaret använde man sig av följande principer. Olika befattningar analyserades och fick kravprofiler. Vid de värnpliktigas mönstrig utsattes de för olika tester som resulterade i en personlig kvalifikationsprofil.

Uttagningen skedde därefter genom att kvalifikations- matchades i datorer mot kravprofilerna. Resultatet kom ut på remsa och den värnpliktiges beordrades till den utbildning som passade hans egenskaper bäst.

Samma princip gäller för tjänstehundar. Hur hundarna skulle testas och bedömas framgick av Arméreglemente HundI 1970 Lämplighetstest.

Nedan  Finland's kravprofil (enl Erkki Pulliainen)

 
Uttagning

Egenskap

Värde

Krav på egenskap för resp. uttagning

Armé/polishund

Dådkraft

3;2

Mkt stor; stor

 

Skärpa

3;2;1

Måttlig, stor, liten (alla) utom kvarstående aggressiv

 

Försvarslust

3;2;1a

Måttlig, stor, liten (alla) behärskad

 

Kamplust

3;2;1

Stor, måttlig, mkt stor

 

Nervkonstituion

3;2

Mkt lugn och fast (ej apatisk); lugn och fast

 

Temperament

3;2

Livlig; måttligt livlig

 

Hårdhet

3;2

Måttligt hård; hård

 

Tillgänglighet

3;2

Godmodig, tillgänglig, öppen; mkt godmodig, mkt tillgänglig, öppen

 

Spårhund  

 Dådkraft

3;2

Mkt stor; stor

 

 Skärpa

1

Liten utom kvarstående aggressiv

 

Försvarslust

3;2;1a

Måttlig, stor, liten (alla) behärskad

 

Kamplust

--

Ej av betydelse

 

Nervkonstituion

3;2

Mkt lugn och fast (ej apatisk); lugn och fast

 

Temperament

3;2

Livlig; måttligt livlig

 

Hårdhet

3;2;1

Måttligt hård, hård, ngt vek

 

Tillgänglighet

3;2;1a

Godmodig, tillgänglig, öppen; mkt godmodig, mkt tillgänglig, öppen; godmodig ngt reserverad

 

Rapporthund

Dådkraft

3;2;1

Mkt stor; stor, måttlig

 

Skärpa

1

Liten utom kvarstående aggressiv

 

Försvarslust

-1b;c

Obetydlig, mkt obetydlig

 

Kamplust

-1;-2;-3

Liten, obetydlig, mkt obetydlig

 

Nervkonstituion

3;2

Mkt lugn och fast (ej apatisk); lugn och fast

 

Temperament

3;2

Livlig; måttligt livlig

 

Hårdhet

1

Ngt vek

 

Tillgänglighet

1a

Godmodig, ngt reserverad

 

Skyddshund

Dådkraft

3;2;1

Mkt stor; stor, måttlig

 

Skärpa

3;2;1

Måttlig, stor, liten (alla) utom kvarstående aggressiv

 

Försvarslust

3;2;1a

Måttlig, stor, liten (alla) behärskad

 

Kamplust

3;2

Stor, måttlig

 

Nervkonstituion

3;2

Mkt lugn och fast (ej apatisk); lugn och fast

 

Temperament

3;2

Livlig; måttligt livlig

 

Hårdhet

3;2

Måttligt hård; hård

 

Tillgänglighet

3;2;1

Godmodig, tillgänglig, öppen; mkt godmodig, mkt tillgänglig, öppen; Godmodig ngt reserverad; överdrivet inställsam

 

Vakthund

Dådkraft

3;2;1

Mkt stor; stor, måttlig

 

Skärpa

3;2;1

Måttlig, stor, liten (alla) utom kvarstående aggressiv

 

Försvarslust

3;2;1;-1a

Måttlig, stor, liten (alla) utom kvarstående aggressiv; måttlig obehärskad

 

Kamplust

--

Ej av betydelse

 

Nervkonstituion

3;2

Mkt lugn och fast (ej apatisk); lugn och fast

 

Temperament

3;2

Livlig; måttligt livlig

 

Hårdhet

3;2;-1

Måttligt hård; hård, mkt hård

 

Tillgänglighet

2b;1a;-1b

Godmodig, en aning reserverad utan aggressions-tendens; godmodig ngt reserverad; reserverad

 

                                                                                                           Tillbaka

Copyright Patrik Och Ingela © 2008